Abstract Blur

Beraber yaratmayı ve özgün ifadeyi esas alan; sezgilerimize kulak kesildiğimiz, genişleyen bir çember

 

 

SAYE, farklı disiplinlerde üreten; düşünen, meraklı insanları bir araya getiren,

uluslararası bir sanat topluluğudur. 

 

Özgün ifadeyi ve birlikte üretimi cesaretlendiren,

bütüncül yaklaşımlı deneyimler tasarlar. 

 

SAYE; bedenin bilgeliğini ve disiplinler arası doğaçlama anlayışını çalışmalarının merkezine koyar.

Kültürler, jenerasyonlar, disiplinler arası köprüler kurarak etki alanını genişletmeyi amaçlar.

2022: ÇARPIŞMA

İçinde misin? Dışında mı?

Öznesi misin? Süjesi mi? 

Şahidi misin bu ÇARPIŞMAnın?

Etkeni mi? Edilgeni misin?

 

 Henüz özümsemiyoruz, öğrenmiyoruz, kırılmıyoruz, eskiye dönmüyor veya iyileşmiyoruz. Neresinden yaşıyorsak bu ÇARPIŞMAyı önce onu doyasıya yaşıyoruz; bu halde kalıyoruz.

Buyrun, Katılın

 • Creative Expression Workshop II: Collision
  19, 26 February - 5, 12 March
  Zoom
  19, 26 February - 5, 12 March
  Zoom
  Join us for this year's online creative gathering. This time it is open to all ages!
DSC02995.JPG